Stress & Mental sundhed

Hvor mange mennesker oplever stress:
De fleste mennesker oplever hver dag symptomer på stress.
Nogen lever med det, mens andre må sygemelde sig fra job.
Da stress ikke er en diagnose, er det svært at lave en præcis opgørelse over det præcise antal. Men det formodes at mellem 450.000- 500.000 mennesker hver dag har symptomer, og FTF estimerer at 17.000 dagligt melder sig syge pga. arbejdsrelateret stress. I det tal er ikke medregnet de sygemeldinger, hvor stress opstår af andet end arbejde.

På trods af disse mange mennesker, der hver dag døjer med stress, er der stadig mange, der oplever det som et svaghedstegn at “gå ned” med stress, og derfor ikke taler om det, eller spørger om hjælp i tide.
Men det er meget vigtigt at vide, at gå ned med stress er IKKE et svaghedstegn! Derimod måske et udtryk for at have været for stærk gennem for lang tid.

Mulige årsager:
Der kan være mange forskellige årsager til at stress opstår, og der er stor forskel fra menneske til menneske, hvad der stresser og hvorfor.
Der kan dog peges på 4 årsager, der tilsammen dækker langt de fleste tilfælde.
Det er
1) arbejdsrelateret,
2) vores privatliv,
3) “smitte” fra vores omgivelser, og
4) vores egne tanker.
Det er vigtigt at understrege, at langt de fleste, op i mod 85-90% af alvorligt stressede er ramt, fordi de har været påvirkede af mange mindre hverdags-årsager igennem for lang tid.
De sidste 10-15% af alvorligt stressede, rammes fordi de gennemlever livskriser, som f.eks. alvorlig sygdom, skilsmisse, død eller mobning.

Heldigvis kan der nemt gøres meget for at forebygge, se mere under “Forebyggelse”.
Er du i tvivl om du selv, eller nogen du kender har stress, så se under “Symptomer”.
Er du stressramt, kan du se under “Hjælp til selvhjælp” eller “Hvad tilbyder jeg”.

Kontakt mig på mobil +45 2466 9625, og lad mig uddybe præcis, hvad jeg kan hjælpe dig med.