Deltagere på forløb via arbejdsplads

Kollega 1: Jeg er blevet mere bevidst omkring mit arbejde og mine kollegaer, og jeg er blevet mere modig.

Kollega 2: Jeg har lært hvordan man er mere opmærksom på sine kollegaer og hvorfor det er vigtigt. Og vi er blevet bedre til at spørge ind til hinanden og være modig.

Kollega 3: Jeg tør sige mere til mine kollegaer og tør bede dem om hjælp. Jeg har forstået hvorfor det er vigtigt med øjenkontakt.

Kollega 4: Jeg er blevet mere åben og modig. Jeg er blevet bedre til at anerkende mine kollegaer. Jeg tør tale med kollega hvis der er udfordringer.

Kollega 5: Jeg kan nu lave perspektivskifte – der er altid flere muligheder, ikke kun min. det gør samarbejdet nemmere. Jeg er nu opmærksom på at stoppe sladder, når jeg hører det.

Kollega 6: Jeg er blevet meget bedre til at bruge PYT. Jeg er blevet mindre perfektionistisk, og er blevet bedre til at sige til/fra. Jeg er blevet mindre klodset, efter at jeg har fået mere ro på. Jeg er blevet mere modig, så jeg nu tør sige min mening.