Stress – kroppens fysiologi

De fleste mennesker oplever flere gange dagligt situationer, der stresser i kroppen. Det sker helt automatisk, når vi bliver pressede/udfordrede/spændte/ophidsede, at kroppen sætter i alarmberedskab, og udskiller blandt andet stresshormonerne cortisol og adrenalin.

Når de 2 hormoner sætter ind, sker der mange reaktioner i krop og hjerne. Meget simpelt beskrevet sker følgende:
– puls og blodtryk stiger,
– fedt & sukkerindhold i blod stiger,
– åndedræt ændres,
– fordøjelse sættes i bero,
– hjerne skifter adgang til den automatiske del, og intellekt falder.

Det skifte fremkalder en følelse, der både kan opleves positiv eller negativ. Det kan være alt fra sug i maven, spænding, anspændthed, et kick samt nervøsitet, forskrækkelse, panik eller angst.
Alt sker automatisk og derfor udenfor bevidsthedens kontrol. Men vi kan på mange måder mærke resultatet at disse forandringer i kroppen og vores sind, når vi ved, hvilke symptomer, vi skal se efter.

Det er som udgangspunkt en praktisk overlevelsesmekanisme, der hjælper os mennesker til at præstere bedre til eks. jobsamtale, holde overblik i pressede situationer eller reagere hurtigt på fare i trafikken.
Når situationen er overstået, falder kroppen igen til ro. Der er altså en kortvarig kropslig stress, hvor niveauet for de to stresshormoner falder igen i løbet af minutter/timer, dette kaldes en stressrespons.

Det er forskelligt for mange mennesker, hvordan vi oplever fysiske symptomer på denne hverdagsstress;
se mere under Stress- symptomer – Grønne symptomer.

Når krop/hjerne over tid ikke opnår tilstrækkelig restitution, altså at sænke adrenalin og kortisol, kan det give sig udslag i en tilbagevendende overbelastning af krop og hjerne. Her vil det opleves som at have stress/at være stresset, men hvordan symptomer opleves fysisk og mentalt er forskelligt;
se mere under Stress – symptomer – Gule og Røde symptomer.

Overhører vi, eller ignorer vi stressen gule og røde symptomer over tid, er der risiko for at alvorlig overbelastning af krop og hjerne opstår – og et stress-sammenbrud sker.
se mere under Stress – symptomer – Sorte symptomer