Stress – kroppens fysiologi

Hverdagsstress:
Stress er som udgangspunkt en ufarlig, nødvendig biologisk, hormonel mekaniske, der hjælper alle biologiske væsner med at overleve. Det sker helt automatisk, når vi er eller bliver pressede/udfordrede/spændte/ophidsede, at kroppen sætter i alarmberedskab ved at udskille blandt andet stresshormonerne cortisol og adrenalin. Det er samme mekanisme, når vi tænker meget & bekymrer os.

Stress Respons:
Det er som udgangspunkt en praktisk overlevelsesmekanisme, der hjælper os mennesker til at præstere bedre til eks. jobsamtale, holde overblik i pressede situationer eller reagere hurtigt på fare i trafikken.
Når situationen er overstået, falder kroppen igen til ro. Der er altså en kortvarig kropslig stress, hvor niveauet for de to stresshormoner falder igen i løbet af minutter/timer, dette kaldes en stressrespons.

Kroppens reaktion:
Når de 2 hormoner sætter ind, sker der mange reaktioner i krop og hjerne. Meget simpelt beskrevet sker følgende:
– puls og blodtryk stiger,
– fedt & sukkerindhold i blod stiger,
– åndedræt ændres,
– fordøjelse sættes i bero,
– hjerne skifter adgang til den automatiske del, og intellekt falder.

Automatisk styret:
Det skifte fremkalder en følelse, der både kan opleves positiv eller negativ. Det kan være alt fra sug i maven, spænding, anspændthed, et kick samt nervøsitet, forskrækkelse, panik eller angst.
Alt sker automatisk og derfor udenfor bevidsthedens kontrol. Men vi kan på mange måder mærke resultatet at disse hormoner i kroppen og vores sind, når vi ved, hvilke symptomer, vi skal se efter.

Det er forskelligt for os mennesker, hvordan vi oplever de fysiske symptomer på denne hverdagsstress;
se mere under Stress- symptomer – Grønne symptomer.

Ophobning af stress:
Når krop/hjerne over tid ikke opnår tilstrækkelig restitution og hvile, og dermed ikke får sænket adrenalin og kortisol, kan det give sig udslag i en tilbagevendende overbelastning af krop og hjerne.

Moderat og alvorlig Stress:
Her vil det altså opleves som at have moderat stress/at være stresset, men hvordan symptomer kommer til udtryk og opleves fysisk og mentalt er forskelligt;
se mere under Stress – symptomer – Gule og Røde symptomer.

Stress-sammenbrud:
Overhører vi, eller ignorer vi stressen gule og røde symptomer over tid, er der risiko for at alvorlig overbelastning af krop og hjerne opstår – og et stress-sammenbrud sker.
se mere under Stress – symptomer – Sorte symptomer