Hvad er mindfulness?

Mindfulness er en metode; en måde at være i verden på. Det mærkes på egen krop, hvad det betyder for krop og sind at sætte tempoet ned. Der arbejdes med at træne opmærksomhed på sanser, følelser og tanker, og mærke hvad der sker i kroppen undervejs. Så den mentale form trænes, ligesom vi kan træne vores fysiske form.
Som al træning, så skal der en indsats til at komme i form samt vedligeholde den opbyggede form.

Når mindfulness bruges til at lindre og helbrede, er det væsentligt at vide, at det tager udgangspunkt i den buddhistiske tradition.

Formålet er at opbygge et blivende mentalt sundt helbred.